Tommy Life - Influencer Başvuru Formu
Programda Yer Almanın Ön Koşulları
Instagram'da takipçi sayınız 10 binin üzerinde olmalıdır.
Takipçi ve etkileşimlerinizin (beğeni, yorum, izlenme vs.) organik olmayan yollarla edinilmemesi, tamamen organik olması gerekir.
İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Başvuru sürecinde iletişime geçilecek iletişim bilgileri girilmelidir.

Sosyal medya kanallarınızda paylaşım yaparken kullanacağınız link ve günlük olarak sonuçlarınızı takip edebileceğiniz rapor süreçlerini ilerletebilmemiz için TommyLife uygulamasında kullandığınız mail adresinizi giriniz.

255
Sosyal Medya Bilgilerinizi Giriniz
Başvuru sürecinde iletişime geçilecek hesap bilgileri girilmelidir.

instagram.com/instagram kullanıcı adını giriniz Instagram hesap adınızda ç, ğ, ı, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterler yer alamaz.

facebook.com/instagram kullanıcı adını giriniz Facebook hesap adınızda ç, ğ, ı, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterler yer alamaz.

tiktok.com/instagram kullanıcı adını giriniz Tiktok hesap adınızda ç, ğ, ı, ö, ş, ü gibi Türkçe karakterler yer alamaz.

Beden Bilgilerinizi Giriniz
Bu bilgileri iletmeniz ileriki aşama için sürecinizi hızlandırır.
Cinsiyetiniz nedir?
Daha Önce Herhangi Bir Markayla Influencer İş Birliğiniz Oldu mu?

Tommy Life KVKK Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Tommy Life Spor Giyim ("Tommy Life") olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Tommy Life ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında başvuru esnasında istenilen kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki aydınlatma yükümlülüğü bildirimini dikkatinize sunarız.

Tommy Life kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor?

Tommy Life ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında başvuru esnasında istenilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesinde uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Tommy Life ile gerçekleştirdiğiniz işbirliği kapsamında başvuru esnasında işlenen kişisel verileriniz Tommy Life'un iş ortaklarına Tommy Life iş süreçlerine ilişkin eğitim vermek amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, Tommy Life tarafından tüm kişisel veri işleme süreçlerinde olduğu gibi kişisel verilerinizin işlenmesinde; i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, iii) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, iv) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerinin hassasiyetle gözetildiğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi nedir?

Kişisel verileriniz, fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Tommy Life kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Tommy Life ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Tommy Life'un iş ortaklarına Tommy Life iş süreçlerine ilişkin eğitim vermek amacı ile kullanılarak aleni hale getirebilecektir.

Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak; Kanun'un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun kişilik hakları ile ilgili maddeleri uyarınca etkinliğe kendi özgür irademle "İşbirliği" kapsamında başvurusu esnasında tarafımdan istenen ve tarafımca verilen kişisel verilerimin Tommy Life tarafından kaydedilmesini ve bu kişisel verilerin aydınlatma yükümlülüğü bildiriminde belirtilen mecralarda yayınlanmasını kabul ediyorum.